Krivnja blog

Da li ste se ikad osjećali krivi a da znate da niste krivi? Da? Zašto ako niste krivi?

Dobro je osjećati krivnju, jer ako ne osjećate tada spadate u srećom manji broj ljudi a onda već pričamo o patologiji. Svi je osjećamo. Krivnja kao svaka emocija ima svoju pozitivnu ulogu ali na žalost 90% krivnje koju osjećamo je neopravdana, nepotrebna i po nas vrlo destruktivna. Tada ona ubija život u nama, ograničava nas, …

Da li ste se ikad osjećali krivi a da znate da niste krivi? Da? Zašto ako niste krivi? Read More »